Štampa 

Prenosimo saopštenje Ragbi kluba Pobednik: Celokupnoj ragbi javnosti i sportskim institucijama obraćamo se javnim saopštenjem povodom nemilih dešavanja u ragbi sportu. 

Naime, nezadovoljni radom rukovodećih organa Ragbi saveza Srbije pokrenuli smo inicijativu za sazivanje Vanredne skupštine sa tačkom pitanja poverenju predsedniku RSS, g-dinu Draganu Vuksanoviću, članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Toj inicijativi priklučili su se RK Partizan, Ragbi savez Beograda, Udruženje ragbi trenera Srbije, Delegatska organizacija RSS, Organizacija zdravstvenih radnika, što sve zajedno čini više od 1/3 članova skupštine. Predsednik UO RSS Dragan Vuksanović zakazao je sednicu UO RSS za 21.01.2014. na kojoj treba da se verifikuje broj članova skupštine i zatim zakaže skupština. RK Pobednik opravdano sumnja u domaćinsko trošenje finansijskih sredstava jer je predsednik Dragan Vuksanović na sebi svojstven način privatizovao savez i donosio sve odluke samovoljno i bez interesa za ragbi i sport uopšte. Na osnovu tih saznanja opravdano sumnjamo u namere Dragana Vuksanovića jer tokom januara treba da budu uplaćena redovna sredstva od Ministarstva omladine i sporta, kao i od Svetske ragbi federacije.

RK Pobednik postavlja sledeća pitanja Draganu Vuksanoviću:

1. Zašto ne podnesete ostavku kada je zahtevaju dva najuspešnija kluba u zemlji?

2. Da li je korektno naplaćivati dnevnice za putovanja u inostranstvo kada su dugovi RSS-a oko 40.000 eura?

3. Da li je moralno naplaćivati troškove službenog puta u mesta u kojima ragbi ne postoji, niti je u planu formiranje klubova?

4. Da li je sukob interesa poslovanje sa kompanijom u kojoj je Vaša supruga zaposlena?

5. Da li je etički odugovlačiti sa skupštinom kada ste direktno odgovorni za loše stanje u ragbiju?

6. Da li je zakonski verifikovati članove skupštine koja treba da odluči o Vašoj odgovornosti ili razrešenju?